Systematológico

Systematológico

, adj. Relativo a systematologia.