Táphios

Táphios

,
m. pl.
Povos da Scýthia europeia.
Povos da Acarnânia.
(Lat. Taphii)