Tangedouros

Tangedouros

, m. Pl. O mesmo que tangedouras.