Tangimento

Tangimento

,
m. Des.
Acto de tanger ou tactear.
Acto de acariciar ou afagar.