Temporizador

Temporizador

, m. e adj. O que temporiza.