Theriacologia

Theriacologia

,
f.
Tratado dos animaes venenosos.
(Do gr. theriake + logos)