Thomista

Thomista

,
adj.
Relativo ao thomismo.
M.
Sectário do thomismo.