Thymallo

Thymallo

,
m.
Gênero de peixes malacopterýgios.
(Lat. thymallus)