Tisiológico

Tisiológico

, adj. Relativo á tisiologia.