Titillação

Titillação

,
f.
Acto ou effeito de titillar.
(Do lat. titillatio)