Tororoma

Tororoma

, f. Bras. do N. Corrente fluvial, ruidosa e forte.