Toxicológico

Toxicológico

, (csi)
adj.
Relativo á toxicologia.