Transubstancial

Transubstancial

, adj. Que se transubstancia.