Triseto

Triseto

, ()
m.
Gênero de plantas gramíneas.
(Do gr. treis + lat. seta)