Trochiniano

Trochiniano

, (qui)
adj.
Relativo ao trochino.