Tuita

Tuita

, (tu-i)
f.
Acto ou effeito de tuitar.