Turbilhonar

Turbilhonar

, v. i. Neol. Formar turbilhão.