Vegeto-mineral

Vegeto-mineral

,
adj.
Que participa da natureza dos mineraes e dos vegetaes.