Vidouro

Vidouro

,
m. Prov. minh.
Viveiro de vides.
(De vide)