Vitriolizar

Vitriolizar

, v. t. Transformar em vitríolo.