Voltairismo

Voltairismo

, ()
m.
Doutrina ou estilo de Voltaire. Cf. Camillo, Ratazzi, 8.