Xyloglýphico

Xyloglýphico

, adj. Relativo á xyloglyphia.