Xylophágico

Xylophágico

, adj. Relativo á xylophagia.