Zagucho

Zagucho

, adj. Prov. trasm. Muito vivo; muito esperto.