Zoophágico

Zoophágico

, adj. Relativo á zoophagia.