arménio

Traduções

arménio

Armén, arménský, arménština

arménio

armenier, armensk

arménio

Armenian

arménio

armenio

arménio

armenia, armenialainen

arménio

arménien

arménio

Armenac, armenski

arménio

armeno

arménio

アルメニアの, アルメニア人, アルメニア語

arménio

아르메니아 사람, 아르메니아어, 아르메니아의

arménio

Armeen, Armeens

arménio

armener, armensk

arménio

armenier, armenisk, armeniska

arménio

เกี่ยวกับประเทศอาร์มีเนีย, ชาวอาร์มีเนีย, ภาษาอาร์มีเนีย

arménio

Ermeni, Ermenice

arménio

người Armenia, thuộc nước/người/tiếng Armenia, tiếng Armenia