atestado médico

Traduções

atestado médico

lékařské potvrzení, neschopenka

atestado médico

helbredsbevis, sygemelding

atestado médico

lääkärintodistus

atestado médico

certificat médical

atestado médico

liječnička potvrda

atestado médico

certificato medico

atestado médico

病欠届け, 診断書

atestado médico

병으로 인한 결석 통지, 의사자격증

atestado médico

sykemelding, sykmelding

atestado médico

läkarintyg, sjukintyg

atestado médico

ใบรับรองแพทย์, จดหมายลาป่วยที่แพทย์เป็นผู้เขียน

atestado médico

giấy cho nghỉ ốm, giấy chứng nhận sức khỏe

atestado médico

健康证明, 病假条