barman

Traduções

barman

barman

barman

bartender

barman

camarero

barman

baarimikko

barman

pipničar

barman

barista

barman

バーテンダー

barman

바텐더

barman

bartender

barman

barman

barman

bartender

barman

ชายเสิร์ฟเครื่องดื่มในบาร์, บาร์เทนเดอร์

barman

barmen

barman

nam phục vụ của quán rượu, người phục vụ ở quầy rượu