cronômetro

Traduções

cronômetro

časový spínač, stopky

cronômetro

stopur, timer

cronômetro

stopwatch, timer

cronômetro

ajastin, sekuntikello

cronômetro

štoperica, tajmer

cronômetro

cronometro, timer

cronômetro

ストップウォッチ, タイマー

cronômetro

스톱워치, 타이머

cronômetro

stopwatch, timer

cronômetro

stoper

cronômetro

tidtagarur

cronômetro

เครื่องจับเวลา, นาฬิกาจับเวลา

cronômetro

kronometre, saat

cronômetro

đồng hồ bấm giờ, thiết bị bấm giờ

cronômetro

定时器, 跑表