esquizofrênico

Traduções

esquizofrênico

فُصَاميّ

esquizofrênico

schizofrenní

esquizofrênico

skizofren

esquizofrênico

schizophren

esquizofrênico

schizophrenic

esquizofrênico

esquizofrénico

esquizofrênico

skitsofreeninen

esquizofrênico

schizophrène

esquizofrênico

šizofreničan

esquizofrênico

schizofrenico

esquizofrênico

統合失調症の

esquizofrênico

정신분열증의

esquizofrênico

schizofreen

esquizofrênico

schizofren

esquizofrênico

schizofreniczny

esquizofrênico

schizofren

esquizofrênico

โรคจิตชนิดหนึ่งที่มีสองบุคลิกในคนๆ เดียว

esquizofrênico

şizofren

esquizofrênico

bị bệnh tâm thần phân liệt

esquizofrênico

精神分裂症的