frei

frei

(frˈaɪ)
nome masculino
religioso de uma ordem os freis da ordem franciscana

Frei

, m. (Abrev. de freire)
Traduções

frei

Mönch

frei

monk

frei

moine