gás natural

Traduções

gás natural

Erdgas

gás natural

natural gas

gás natural

zemní plyn

gás natural

naturgas

gás natural

gas natural

gás natural

maakaasu

gás natural

gaz naturel

gás natural

prirodni plin

gás natural

gas naturale

gás natural

天然ガス

gás natural

천연 가스

gás natural

aardgas

gás natural

naturgass

gás natural

gaz ziemny

gás natural

naturgas

gás natural

ก๊าซธรรมชาติ

gás natural

doğal gaz

gás natural

khí tự nhiên

gás natural

天然气