interfone

Traduções

interfone

domácí telefon

interfone

dørtelefon, samtaleanlæg

interfone

ovipuhelin, sisäpuhelin

interfone

interphone

interfone

interfon, interkom

interfone

citofono

interfone

インターコム, インターホン

interfone

내부 통신 시스템, 현관 인터폰

interfone

intercom

interfone

interntelefon, porttelefon

interfone

โทรศัพท์ที่ทางเข้า, การติดต่อทางโทรศัพท์ภายในอาคาร

interfone

diyafon, interkom

interfone

điện thoại ở cửa vào, hệ thống liên lạc nội bộ