intervalo comercial

Traduções

intervalo comercial

přestávka na reklamy

intervalo comercial

reklameblok

intervalo comercial

Werbepause

intervalo comercial

commercial break

intervalo comercial

mainostauko

intervalo comercial

pause publicitaire

intervalo comercial

prekid za reklame

intervalo comercial

pausa pubblicitaria

intervalo comercial

コマーシャルの時間

intervalo comercial

광고 방송

intervalo comercial

reclameboodschap

intervalo comercial

reklamepause

intervalo comercial

przerwa na reklamę

intervalo comercial

reklamavbrott

intervalo comercial

รายการคั่นโฆษณา

intervalo comercial

reklam arası

intervalo comercial

quảng cáo xen giữa các chương trình truyền hình

intervalo comercial

插播广告