nigeriano

Traduções

nigeriano

Nigerijec, nigerijský

nigeriano

nigerianer, nigeriansk

nigeriano

Nigerian

nigeriano

nigeriano

nigeriano

nigerialainen

nigeriano

nigérian

nigeriano

Nigerijac, nigerijski

nigeriano

nigeriano

nigeriano

ナイジェリアの, ナイジェリア人

nigeriano

나이지리아 사람, 나이지리아의

nigeriano

nigerian, nigeriansk

nigeriano

เกี่ยวกับไนจีเรีย, ชาวไนจีเรีย

nigeriano

người Nigeria, thuộc nước/người/tiếng Nigeria