penso rápido

Traduções

penso rápido

leukoplast, náplast

penso rápido

plaster

penso rápido

laastari

penso rápido

pansement

penso rápido

flaster

penso rápido

cerotto, Elastoplast®

penso rápido

エラストプラスト®, バンドエイド, 絆創膏

penso rápido

반창고, 일라스토플라스트

penso rápido

Elastoplast®, pleister

penso rápido

plaster

penso rápido

plåster

penso rápido

ผ้าพลาสเตอร์, พลาสเตอร์, พลาสเตอร์ปิดแผล

penso rápido

plaster, yara bandı

penso rápido

băng dán vết thương, băng dính y tế, băng keo cá nhân