pixel

Traduções

pixel

pixel

pixel

pixel

pixel

pixel

pixel

Pixel

pixel

pixel

pixel

píxel

pixel

pikseli

pixel

pixel

pixel

piksel

pixel

画素

pixel

픽셀

pixel

pixel

pixel

piksel

pixel

piksel

pixel

pixel

pixel

จุดที่เล็กที่สุดที่รวมกันเป็นภาพ

pixel

piksel

pixel

điểm ảnh

pixel

像素