polinésio

Traduções

polinésio

Polynésan, polynéský, polynéština

polinésio

polynesier, polynesisk

polinésio

Polynesian

polinésio

polinesio

polinésio

polynesialainen, polynesian kieli

polinésio

polynésien

polinésio

Polinežanin, polinezijski

polinésio

polinesiano

polinésio

ポリネシアの, ポリネシア人, ポリネシア語

polinésio

폴리네시아 사람, 폴리네시아어, 폴리네시아의

polinésio

polynesier, polynesisk, polynesiska

polinésio

เกี่ยวกับหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้, ชาวหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้, ภาษาของหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้

polinésio

người Polynesia, thuộc quần đảo/người/tiếng Polynesia, tiếng Polynesia