pouco realista

Traduções

pouco realista

nerealistický

pouco realista

urealistisk

pouco realista

unrealistisch

pouco realista

unrealistic

pouco realista

poco realista

pouco realista

epärealistinen

pouco realista

irréaliste

pouco realista

nerealističan

pouco realista

irrealistico

pouco realista

非現実的な

pouco realista

비현실적인

pouco realista

onrealistisch

pouco realista

urealistisk

pouco realista

nierealistyczny

pouco realista

orealistisk

pouco realista

ไม่เป็นจริง

pouco realista

không thực tế

pouco realista

不现实的