recorrer a

Traduções

recorrer a

uchýlit se k

recorrer a

ty til

recorrer a

resort to

recorrer a

recurrir a

recorrer a

turvautua johonkin

recorrer a

pribjeći

recorrer a

ricorrere

recorrer a

頼る

recorrer a

...에 의지하다

recorrer a

ty til

recorrer a

użyć

recorrer a

ta sin tillflykt till

recorrer a

ขอความช่วยเหลือ

recorrer a

başvurmak

recorrer a

phải dùng đến như là lựa chọn cuối cùng

recorrer a

诉诸于