sem chumbo

Traduções

sem chumbo

bezolovnatý

sem chumbo

blyfri, blyfri benzin

sem chumbo

bleifrei

sem chumbo

lead-free, unleaded

sem chumbo

sin plomo

sem chumbo

lyijytön, lyijytön bensiini

sem chumbo

sans plomb

sem chumbo

bezolovan, bezolovni

sem chumbo

無鉛ガソリン, 無鉛の

sem chumbo

납이 없는, 무연

sem chumbo

loodvrij, ongelood

sem chumbo

blyfri

sem chumbo

bezołowiowy

sem chumbo

blyfri

sem chumbo

ไร้สารตะกั่ว, น้ำมันไร้สารตะกั่ว

sem chumbo

kurşunsuz

sem chumbo

không có chì, không pha chì

sem chumbo

无铅的
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009