sem parar

Traduções

sem parar

nepřetržitě

sem parar

non-stop

sem parar

durchgehend

sem parar

non-stop

sem parar

sin parar

sem parar

yhtäjaksoisesti

sem parar

sans arrêt

sem parar

bez prestanka

sem parar

直行で

sem parar

쉬지 않고

sem parar

non-stop

sem parar

uten opphold

sem parar

bez przerwy

sem parar

nonstop

sem parar

ไม่หยุด

sem parar

hiç durmadan

sem parar

không ngừng

sem parar

不间断地