somali

Traduções

somali

Somálec, somálský, somálština

somali

somali, somalier, somalisk

somali

Somali

somali

somalí

somali

somalialainen, somalin kieli

somali

Somalijac, somalijski

somali

somalo

somali

ソマリアの, ソマリア人, ソマリア語

somali

소말리아의, 소말리어, 소말리족

somali

somalier, somalisk, somaliska

somali

เกี่ยวกับประเทศโซมาเลีย, ชาวโซมาเลีย, ภาษาโซมาเลีย

somali

người Somali, thuộc nước/người/tiếng Somali, tiếng Somali