transgénico

Traduções

transgénico

geneticky modifikovaný, GM

transgénico

genmodificeret, gensplejset

transgénico

geenimuunneltu

transgénico

genetski modificiran, GM

transgénico

transgenico

transgénico

遺伝子組み換えの

transgénico

유전자 변형의

transgénico

genmodifisert

transgénico

genmodifierad, GM

transgénico

ซึ่งเปลี่ยนแปลงทางพันธุศาสตร์, ตัวย่อของแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพันธุศาสตร์

transgénico

được biến đổi gien